BACK TO NEWS

Professor Gavin Giovannoni over het belang van internationale campagnevoering.

Professor Gavin Giovannoni spreekt over de impact van de internationale Kiss Goodbye to MS campagne en de toegang tot behandeling.

Hoewel er in Nederland al veel gebeurd op het gebied van MS-onderzoek zijn er nog veel landen waar er weinig over MS bekend is en de toegang tot behandeling van deze zenuwslopende ziekte nihil of zelfs niet aanwezig is. Het is dan ook van groot belang om op internationaal niveau aandacht te vragen voor MS, MS-onderzoek en de ongeziene effecten van MS op het dagelijkse leven van een MS-patiënt. De campagne is live in 15 verschillende landen. Samenwerken op internationaal niveau biedt kansen voor zowel wetenschap als de MS-patiënten. Hierin staan ontwikkeling, kennisdeling en het gezamenlijk vergroten van zichtbaarheid centraal. 

Start typing and press Enter to search